Varanasi

Agra et son Taj Mahal


Jaisalmer et le désert du Thar

Jodhpur

Udaipur

Jaipur

Trois jours à Delhi